– Regulament de participare și conduită în timpul procesiunilor religioase

– Regulament de participare și conduită în timpul procesiunilor religioase

BISERICA ”NAȘTEREA MAICII DOMNULUI” LAVAL, QUEBEC

Document specific perioadei de pandemie COVID-19. În vigoare începând cu data de Duminica, 12 iulie 2020

INTRODUCERE :

Prezentul ”Regulament” constituie un document oficial al Bisericii noastre, existența sa fiind impusă de necesitatea reluării procesiunilor religioase ortodoxe, etapizat, cât încă există amenințarea reală a pericolului infectării cu virusul COVID-19. Toți credincioșii, fie că sunt membri ai bisericii noastre sau participanți ocazionali la slujbele și procesiunile religioase oficiate de către Preotul Paroh Ioan Iancu, sunt invitați să citească, să cunoască, să înțeleagă și să asume prevederile înscrise în acest document, în încercarea parohiei noastre de a proteja cât mai mult cu putință pe orișice creștin-ortodox care vine în sânul bisericii noastre pentru a participa activ la slujbe, pentru a se ruga Domnului Dumnezeu, alături de preot și de ceilalți prezenți.

Cu toate că de la începutul perioadei de pandemie COVID-19, preotul și membrii activi ai bisericii noastre au resimțit o puternică frustrare legată de închiderea ușilor clădirii bisericii și deci de imposibilitatea slujbelor religioase și a rugăciunilor comune, asprimea măsurilor impuse de către autoritățile publice, la care s-au conformat și Biserica împreună cu toți preoții ei, a fost necesară pentru a încerca să protejăm, pe cât posibil și să limităm, în proporție cât mai mare, răspândirea comunitară a COVID-19, afecțiune foarte periculoasă, pentru care încă, oficial, nu există tratament medical. Astfel, în cuprinsul acestui Regulament, veți regăsi normele de participare și conduită la procesiunile religioase specific ortodoxe, din cadrul Bisericii ”Nașterea Maicii Domnului” din Laval, precum și descrierea detaliată a etapei  reluării serviciilor religioase săvârșite de către Preotul Paroh în incinta clădirii bisericii.

REDESCHIDEREA BISERICII ȘI RELUAREA PROCESIUNILOR RELIGIOASE CU RESTRICȚII :

Scurtă descriere:

În această etapă, reluarea procesiunilor religioase de către parohia noastră este posibilă pentru un număr de maxim 50 persoane, care să păstreze tot timpul distanța socială minimă de 2m (6ft) și pe parcursul șederii în incinta clădirii bisericii, să poarte un acoperământ al feței (ex: scut facial din plastic, mască non-medicală, mască confecționată manual etc). Aceste elemente, constituie un minim necesar pentru a putea considera că respectăm împreună prevederile legale în vigoare și că ne protejăm pe noi înșine, dar și pe cel de lângă noi.

Cu toate acestea, normele și dispozițiile guvernamentale, reprezintă numai un ghid general de procedură, fiecare locaș de cult în parte, reprezentând o situație particulară. În mod deosebit, bisericile unde sunt performate procesiuni și servicii religioase a mai multor culte, constituie o provocare importantă din punct de vedere a protecției persoanelor care participă activ la serviciile religioase. Acesta este și cazul parohiei noastre, ”Nașterea Maicii Domnului” din Laval activând într-un locaș închiriat – clădirea bisericii anglicane ”Sfinții Simon și Bartolomeu”. Din această cauză, la care se adaugă particularitățile limitative pe care spațiul clădirii bisericii le impune, pentru buna desfășurare a slujbelor religioase, pentru confortul și protecția celor prezenți, un set de măsuri, reguli și conduite, sunt necesare a fi puse în practică.

De o importanță deosebită, este înțelegerea și buna-credință a tuturor participanților la slujbă, care trebuie să conducă la o colaborare cu preotul paroh și reprezentanții bisericii – persoane desemnate ca în permanență să fie consilieri și ghizi, de la intrarea în clădirea bisericii și până la părăsirea acesteia. Confortul și protecția personală a fiecărui participant la sfintele slujbe, constituie principala preocupare a bisericii noastre. De aceea, în cele ce urmează, vor fi descrise pe larg, toate regulile de participare și conduită la serviciile și slujbele religioase săvârșite de către preotul bisericii noastre, în această etapă a reluării procesiunilor religioase, cu restricții.

 1. Accesul în parcarea dedicată autoturismelor:
 2. Accesarea parcării pentru autoturisme, se va face exclusiv doar prin zona unde marcajele rutiere permit acest lucru. O singură intrare, o singură ieșire.
 3. NU mai este permisă parcarea niciunui autoturism, la o distanță față de oricare dintre ușile de acces ale clădirii bisericii, mai mică de 4m (13.1 ft)
 4. Coborârea din autoturismul personal, se va face cu răbdare, asigurându-ne că distanța socială minima este menținută în permanent, față de alți conducători auto sau pasageri ai acestora.
 1. Accesul în clădirea bisericii :
 2. Pătrunderea în incinta clădirii biserici, se va face începând cu accesul și așteptarea fiecărei persoane în parte la ”punctul de întâmpinare”. Acesta va fi marcat distinct și va fi poziționat înaintea intrării în clădirea bisericii.
 3. Anjunsă la ”punctul de întâmpinare” fiecare persoană va fi întâmpinată de un reprezentant al bisericii special desemnat, care va adresa câteva scurte întrebări și vă va invita să semnați ”Formularul de înscriere și participare la serviciul religios” în cazul în care nu ați făcut deja acest lucru, formularul putând fi descărcat și de pe website-ul bisericii noastre www.bisericalaval.com
 4. Răspunsul la întrebările care vă vor fi adresate este necesar, așa cum este necesar ca informațiile pe care le oferiți să fie veridice și precise
 5. ”Formularul de înscriere și participare la serviciul religios” trebuie să fie semnat de către fiecare persoană care dorește să participe la procesiunile religioase desfășurate în incinta clădirii bisericii, pentru fiecare dintre serviciile religioase săptămânale, săvârșite de preotul paroh al bisericii noastre.
 6. După obținerea acordului de pătrundere în spațiul bisericii, avem rugămintea de a vă lăsa conduși de un alt reprezentant enoriaș al bisericii noastre, care vă va indica cu exactitate locul unde vă veți putea așeza și pe care sunteți rugați să îl păstrați neschimbat, până la finalul slujbei religioase la care luați parte.
 1.    Conduita personală, pe toată durata serviciului religios :
 2. Pe toată durata sfintei slujbe religioase, sunteți rugați să păstrați locul din bancă, ce inițial v-a fost indicat.
 3. Toate locurile disponibile din băncile aflate în incinta bisericii sunt demarcate distinct. Nu este permisă așezarea în alte bănci cu locuri nemarcate și nici în picioare în afara băncilor, pe culoarele din incinta clădirii sau lângă uși si/sau căile de acces din capătul scărilor.
 4. Maxim 2 persoane pot lua loc în aceeași bancă, excepție făcând membrii aceleași familii, care se pot așeza în aceeași bancă, unul lângă celălalt, nefiind necesară respectarea minimei distanțe sociale de 2m (6ft).
 5. Chiar dacă veți sosi la slujbă membrii din familii diferite, dar cu același autoturism, o dată pătrunși în incinta bisericii, veți primi locuri separate, nu mai mult de două persoane în aceeași bancă, pe parcursul întregii slujbe religioase.
 6. După încheierea serviciului religios, o dată cu finalul predicii ținute de către preot, sunteți rugați să părăsiți clădirea bisericii, în ordine, conform indicațiilor pe care le veți primi.
 7. Ieșirea din clădirea bisericii se va face cu ajutorul altei căi de acces, decât cea prin care ați pătruns în incintă. Acest lucru este necesar pentru a putea păstra cât mai mult posibil, minima distanțare socială.
 8. O dată ce ați pătruns în incinta bisericii, sunteți rugați să purtați, până la părăsirea clădirii bisericii, un acoperământ facial. Orice fel de mască non-medicală, cumpărată sau confecționată personal, precum și orice scut facial și/sau vizieră poate să sporească protecția personală, dar și a celor din jur. Trebuie ca în permanență să avem în vedere binele și siguranța celui de lângă noi, așa cum și ceilalți participanți la slujbă, au obligația de a ne respecta și a ne proteja pe noi.
 9. Pentru persoanele în etate, de peste 65 de ani, recomandarea este de a nu participa în această etapă, la serviciile religioase desfășurate în comun. Aceeași precizare se referă și la copiii cu vârsta de până la 8 ani, insclusiv. Cu toate acestea, dacă sunt prezenți și copiii făcând parte din această grupă de vârstă, ei nu au obligativitatea de a purta niciun fel de protecție facială.
 10. Pe toată durata sfintei slujbe la care participați, cu excepția preotului și a unui singur cantor, cei prezenți sunt rugați să nu cânte niciuna dintre cântările religioase specifice. Preotul și cantorul, aflați la o distanță considerabilă unul de celălalt, vor folosi dispozitive audio de amplificare, astfel încât să nu existe pericolul posibilei transmiteri a virusului, prin stopi de salivă  expectorați cu putere și deci la o și mai mare distanță, în timpul cântărilor religioase.
 11. Pe întreaga durată a desfășurării procesiunii religioase, nu este permisă, atingerea cu bună știință/intenționată a :  Sfintelor Icoane, casetelor ce conțin Sfintele Moaște, Sfântului Potir cu Împărtășanie, mâna preotului și nici veșmintele preoțești pe care acesta le poartă.
 12. Accesul în sala socială este complet interzis. De altfel, în această perioadă niciun eveniment cu caracter social nu va fi organizat și susținut în clădirea bisericii.
 13. Toaletele și obiectele sanitare este recomandat a fi folosite numai în caz de urgență.
 14. Terminarea slujbei și părăsirea clădirii bisericii :
 15. În mod formal, slujba oficiată de către preotul paroh, se încheie o data cu terminarea predicii de sfârșit.
 16. După încheierea procesiunii religioase, toate persoanele prezente în biserică sunt rugate să părăsească incinta clădirii.
 17. Părăsirea clădirii bisericii se va face ordonat, cu răbdare, urmând cu exactitate indicațiile persoanei desemnate să vă conducă la ieșirea din clădire.
 18. Ieșirea din clădirea bisericii se va face întotdeauna pe o altă cale de acces, decât cea care a fost utilizată pentru pătrunderea în incinta clădirii bisericii.
 19. Nicio persoană care participă la slujbele oficiate de către preot, nu are permisiunea de a rămâne în incinta bisericii după terminarea serviciului religios și totodată, se interzice folosirea scărilor și/sau a holurilor ori a bucătăriei aflate în interiorul clădirii.
 20. Contrar cutumelor anterioare, biserica nu va putea oferi sticle cu apă potabilă îmbuteliată, decât în situații de urgență. Din motive de sănătate și igienă, fiecare enoriaș participant la slujbă este rugat să își aducă cu sine apă potabilă îmbuteliată.
 21. De asemenea, în această perioadă dificilă pentru toți, nu este permisă nici împărțirea din mână în mână a produselor alimentare de orice fel, indiferent de natura provenienței acestora. Aceeași regulă se aplică și în cazul băuturilor răcoritoare și/sau alcoolice, a paharelor sau oricăror recipient de acest tip.
 22. La părăsirea clădirii bisericii sunteți rugați să acceptați spălarea mâinlor cu dezinfectant.
 23. Biserica noastră vă pune la dispoziție:
 24. Mască facială de tip non-chirurgical
 25. Protecție facială din plastic (supranumită ”vizieră”)
 26. Mănuși de protective, din cauciuc
 27. Dezinfectant pentru spălarea mâinilor.

CONSIDERENTE FINALE:

Deși toate cele de mai sus sunt neobișnuite pentru cei mai mulți dintre noi, mai ales raportat la tipicul și cutumele noastre ortodoxe, timpurile pe care le trăim sub amenințarea virusului de tip SARS CoV-2, sunt de asemenea inedite și provocatoare. Astfel, niciuna dintre măsurile prevăzute în acest regulament și niciuna dintre rugămințile sau indicațiile adresate de către preot ori de către reprezentanții bisericii noastre, nu sunt menite a fi privite ca restricții în sine, ci ca o încercare de bună-credință, pentru a proteja pe fiecare dintre cei care participă activ la Sfânta Liturghie.

Eforturi mari au fost depuse de către preot și familia sa pentru a putea redeschide clădirea bisericii pentru membrii parohiei noastre și pentru orice alt creștin-ortodox care dorește ca măcar ocazional să participle la slujbele oficiate de către Preotul Ioan Iancu. Legile civile sunt, așa cum cei mai mulți știu, foarte precise și deloc negociabile. Totodată, temerile și obligațiile Locatorului (proprietarului) clădirii bisericii unde parohia noastră își desfășoară activitatea, nici acestea nu au putut fi trecute cu vederea sau într-un plan secund, importante și intense discuții purtându-se cu reprezentanții Locatorului, care totuși au binevoit să ne ofere permisiunea de a redeschide accesul în biserică pentru parohia noastră, însă prin asumarea unor obligații deloc ușor de pus în practică.

Pentru toate aceste motive, noi Preot-Paroh Ioan Iancu vă adresăm rugămintea de a studia, de a înțelege și a vă conforma cu cele înscrise în acest document, pentru a putea să ne bucurăm împreună de reluarea Sfintei Liturghii săvârșite împreună, în incinta clădirii bisericii, în fața Sfântului Altar. Orice progres pe care împreună îl înregistrăm, va conduce cu siguranță la redeschiderea bisericilor, fără nicio restrictie. Așa cum, nerespectarea celor prezentate în acest document ar putea oricând avea consecințe severe asupra sănătății celor care oficiază sau participă activ la Sfânta Liturghie și, deopotrivă, consecințe legale asupra preotului și organizației bisericii noastre.

În speranța unei bune-colaborări, și a unei-înțelegeri, vă așteptăm în biserică, pentru ca împreună să mulțumim Domnului Dumnezeu, împreună să ne rugăm Lui și împreună să trecem cu success la redeschiderea bisericii și reluarea serviciilor religioase, fără niciun fel de restrictive.

Cu dragoste și grijă părintească,

Preot Paroh,

Ioan Iancu

AVEM RUGĂMINTEA CA DUMNEAQVOASTRĂ SĂ CITIȚI ȘI SĂ RESPECTAȚI PREVEDERILE ACESTUI REGULAMENT PENTRU A NE AJUTA SĂ VĂ PROTEJĂM PE DUMNEAVOASTRĂ, MEMBRII FAMILIILOR DUMNEAVOASTRĂ, CA ȘI PE ORICARE DINTRE CEILALȚI PARTICIPANȚII LA SFÂNTA LITURGHIE.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.