Consiliul Parohial

Preot Paroh
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar
Trezorier
Controlor
Controlor
Administrator
Administrator
Administrator
Administrator
Administrator

– Ioan IANCU
– Adrian CHIREA
– Lucia BALASCA-RUSU
– Fane MACOVEICIUC
– Daniel NEGRILĂ
– Ion Vasile NUCȘOREANU
– Narcis-Cătălin PAVEL
– Anghel ZĂBAVĂ
– Ioan ONEL
– Cristian ARGHIUS
– Ovidiu ȘCHIOPU
– Alexandru BODEA

Reactualizare la 10 Iunie 2020