Biserica Noastra

Biserica Noastra

“Biserica este aşezământul sfânt, întemeiat de Cuvântul cel întrupat al lui Dumnezeu, spre sfinţirea şi mântuirea oamenilor”. Din biserică fac parte toţi cei uniţi prin aceeasi credinţă în Hristos, care se împărtăşesc din aceleaşi Sfinte Taine şi care sunt împărţiţi în cler şi popor. Ea cuprinde de asemenea şi pe fiinţele cu minte si libertate şi care sunt nevăzute, adică pe Sfinţia Îngeri precum şi pe toţi drepţii adormiţi întru Domnul. Apostolilor şi preoţilor, Mântuitorul le-a dat urmatorul mesaj: “Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţând să păzească toate câte v-am poruncit eu vouă şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului, Amin.” (Matei – 28, 19-20).

După acest mesaj, m-am gândit şi eu, ca preot, în misiunea ce mi-a fost încredinţată, cu ocazia vizitelor mele în Canada. Vorbind despre oraşul Laval şi biserica ce s-a întemeiat aici, dând timpul înapoi, îmi dau seama că nu a fost uşor, dar unde este credinţă “se pot muta şi munţii din loc”.

În oraşul Laval, actualmente, sunt peste 15.000 de români, veniţi din diverse localităţi ale României, având fiecare credinţa lui, majoritatea fiind ortodocşi. Cum românul a fost întotdeauna legat “de la leagăn până la mormânt” de biserică şi tradiţie, ideea de a avea o biserică în oraşul Laval a prins destul de repede. Preotul Ioan Iancu, împreună cu un grup de credincioşi, au purces la acest drum anevoios încă din anul 2004 atunci când se creiona tabloul unei biserici în acest oras. Pe data de 8 Iunie 2005, a avut loc prima şedinţă de constituire, iar pe data de 7 August 2005, la a doua şedinţă, s-au înaintat actele către Episcopia Americii de Nord, spre a fi recunoscuţi şi a intra in canonicitate. Din motive greu de înteles, problema a rămas nerezolvată şi preotul Ioan a fost nevoit să se întoarcă în România.

Ideea de a constitui o biserică în Laval nu s-a abandonat, aşa că grupul de credincioşi împreună cu preotul Ioan Iancu, au înaintat cererea către Episcopia Ortodoxă Română din America (R.O.E.A.), condusă de Î.P.S. Arhiepiscop Nathaniel Popp. La o scurtă perioadă după înaintarea cererii, mai exact pe data de 17 Decembrie 2005, credincioşii din Laval s-au întâlnit cu reprezentantul Sfintei Episcopii, P.C. Preot Protopop Constantin Tofan şi s-a cerut binecuvântarea Î.P.S. Arhiepiscop Nathaniel. Pe data de 29 Decembrie 2005, a avut loc anunţul oficial de înfiinţare a bisericii cu hramul “Sfântul Apostol Andrei”, Preot Paroh fiind numit Părintele Ioan Iancu, iar Pe data de 26 Februarie 2006, într-o atmosferă sărbătorească, a avut loc slujba de instalare a preotului paroh şi deschiderea oficială a bisericii.

La nici un an de la deschidere, mai exact în luna Noiembrie a anului 2006, o a doua biserică ce aparţine tot de Episcopia R.O.E.A. a fost deschisă în oraşul Laval, pentru faptul că tot mai mulţi români se instalează aici. Preot Paroh a fost numit tot Părintele Ioan Iancu, la vechea biserică fiind numit un alt preot.

Biserica nou înfiinţată în Laval, a fost afiliată pentru o scurta perioada Misiunii Ortodoxe Române “Sfântul Nicolae” din Montréal şi a purtat hramul temporar, “Sfântul Nicolae” – Laval, până la Adunarea Generală din 25 Februarie 2007, unde s-a decis hramul permanent pe care-l va purta. Cu binecuvântarea Î.P.S. Arhiepiscop Nathaniel, hramul bisericii s-a stabilit la“Naşterea Maicii Domnului” (8 Septembrie).

Iată că acum oraşul Laval se bucură de doua biserici ortodoxe române, iar credincioşii români se vor strădui să ducă la bun sfârşit misiunea ce le-a fost încredinţată de Cel de Sus. La înfiinţarea noii biserici, alături de Preotul Ioan, dl. Alexandru Rusu, dl. Tony Petrescu şi alţi credincioşi, un ajutor considerabil a venit şi din partea Asociaţiei Românilor din Laval. Pe această cale dorim sa mulţumim tuturor ostenitorilor ce au ajutat şi şi-au dorit înfiinţarea Sfintei Biserici care continuă să funcţioneze din februarie 2007 în acelaşi lăcaş: 3544 Chemin du Souvenir, Laval (intersecţia cu Blvd. Chomedey).

Fie ca Duhul blândeţii si al bunătăţii să vegheze asupra tuturor!

No Comments

Post A Comment